stichting The Tree of Life

Onze Visie

Doelstelling & werkwijze

Wij willen voor de cliënt een plek creëren waarin zij volledig zichzelf kunnen zijn. Er wordt verwacht om creatief te werk te gaan. Als zij niet willen (kunnen) werken en een gedeelte van de dag willen relaxen om te ontladen van gebeurtenissen die stress opleveren dan moet dit ook mogelijk zijn. De gedachte hierbij is en blijft wel dat cliënten in een proces zitten waar ups en downs geaccepteerd worden. Dit houdt in dat te alle tijden de regie bij de begeleider(s) blijft liggen en er een band wordt opgebouwd door gehoor te geven aan de hulpvraag van cliënten .

Het is onze bedoeling dat er met de cliënten een zoektocht begint naar wat zij nou werkelijk willen doen, leren, ontwikkelen. Waar met hen de ruimte wordt voorzien van de zaken die hun op dat moment belangrijk vinden.   Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden van deelnemers: je maakt op een dag van alles mee. Je doet ervaringen op én doet mee waar je kunt.

Je doet dit in een tempo dat aan jou wordt aangepast. Tussendoor is er genoeg ruimte om rust te krijgen. De dagbesteding is voornamelijk gericht op jouw welbevinden. Dit door op een ontspannen wijze zinvolle activiteiten te doen.

Ons aanbod aan activiteiten:

Naaien
Houtbewerking
Groentetuin
Dierenverzorging
Creatieve kantine
Sport en spel

Flyer The Tree of Life 2021